Online rezervace taxi

Nejste přihlášen v systému. Pokud jste naším zákazníkem, přihlašte se prosím zde.

:
Zobrazena nejrychlejší trasa

Doplňující informace

Vypočítaná částka je pouze orientační. Při on-line rezervaci může docházet k výjimkám viz níže:

Nástupní sazba se startem i cílem mimo Brno je 60 Kč + příplatek za přistavení vozu mimo Brno do 10 km = 100kč, nad 10km = 150kč. Výši příplatku Vám na vyžádání předem sdělí dispečink.

Poplatek za čekání se účtuje až od 11té minuty po přistavení vozu (včetně). 

Jakmile bude doprovodný vůz přistaven, obdržíte avizující telefonát od dispečera. 

Ve dne 24.12., 25.12., 31.12. a 1.1. není možné využít a uplatnit žádnou slevu. Jízdné je stanoveno na 24 Kč/km (včetně držitelů VIP karet).

Pro držitelé VIP karet není možné využít a uplatnit slevu při jízdě do výše 150 Kč.

Ceny jsou konečné (jsme plátci DPH) a jsou zaručeny u všech našich smluvních partnerů.

Ceny jsou vždy vázány na tel. číslo, držitelé VIP karet nebo slevový poukaz. Případné slevy nejsou přenosné.


Údaje o Vašem voze

Fakturační údaje

Objednáním přepravy zákazník uděluje na dobu neurčitou souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním poskytnutých osobních údajů společnosti TOP1 SERVICE GROUP s.r.o., IČ 29271461, se sídlem Brno – Zábrdovice, Cejl 29/76, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 69811 (dále jen „TOP1“), v rozsahu jména, příjmení, adresy bydliště, emailové adresy a telefonního čísla. TOP1 je oprávněna zpracováním osobních údajů zákazníka pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, avšak pouze a výhradně pro účely TOP1. Zákazník si je vědom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným prodávajícímu. Zákazník má právo po dobu, po kterou je jím souhlas udělen, požadovat informace o zpracování jeho osobních údajů, zejména má zákazník právo požádat TOP1 o odstranění závadného stavu, o provedení opravy osobních údajů, vysvětlení způsobu zpracování osobních údajů, nebo likvidace osobních údajů a dále má zákazník právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zákazník je rovněž oprávněn požadovat informaci, jaké osobní údaje TOP1 v souvislosti s jeho osobou zpracovává, a to v rozsahu stanoveném zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Děkujeme za Vaši objednávku. Těšíme se na brzké shledání. TOP1DRIVE - 844 101 101, 734 574 101


copyright © 2011 - top1drive.cz